P1 lietanie v aeroklube

Smernica P1 lietanie v aerokluboch   - platnosť od 1.4.2010

AK-MOT ,, Výcviková príručka - LETÚNE´´- platnosť od 1.5.2009

AK-PL ,,VÝCVIKOVÁ PRÍRUČKA - VETRONE ´´ - platnosť od 1.2.2010

SM 11 ,,SMERNICA NA VYKONÁVANIE ŠPORTOVEHO PARAŠUTIZMU´´ -platnosť od Feb.2009

Školenie pilotov

Vzdušný priestor Slovenska a jeho využitie

školenie  rekreačných a športových pilotóv 2010

Doletíš?! Nekázeň. Angl frazeológia, ľudský faktor a kopec ďalších potrebných a zaujímavých naúk pre pilotov.

Doletíš?! Úkony   Druhá časť seriálu Doletíš.

Doletíš?! Priestory  Tretia časť.


 

 

grafika Kriváň & system Hamrák & flash Ľorko