Predletová príprava

  • AUP Zakázané a obmedzené priestory
  • AIP , NOTAM  SR LIS SR - meno:Ombre123456 heslo:ombre123456 pozor na velka a male pismena
  • AIP , NOTAM   ČR  ŘLP ČR- všetko čo potrebuješ na let k Naším bratom.
  • AIPs NOTAMs  EU-   EAD - meno: Letisko123456 heslo:letisko123456  Pozor na velke a mele pismená.

 

  • Letiská Odkaz na stránky Aeroklubov SR

 

 

 

 

grafika Kriváň & system Hamrák & flash Ľorko